jak nás současné zprávy z televize a jiných sdělovacích prostředků informují, není léta či zimy, aby si naše hory nevybraly svou daň na lidských životech.

Tomu také odpovídá množství křížů a kamenných mohyl různě roztroušených na turistických stezkách, mnohdy bezejmenných a zvolna upadajících v zapomnění. Ať už důvod, proč se domů nevrátili, byl jakýkoliv, je potřebné na tyto oběti vzpomenout a připomenout si, jak je důležité být pro hory připraven a nepodceňovat jejich moc a nevypočitatelnost.

Občanský spolek Společně obětem hor se proto s pár dalšími nadšenci  v roce 2011 rozhodl postavit na Červenohorském sedle zmenšenou kopii vyhořelého kostelíku na Vřesové studánce  jako důstojný stánek, v němž jsou na epitafech zveřejněna jména těch, kteří horám obětovali to nejcennější. V květnu roku 2012 byl postaven základní kámen z místního lomu a v srpnu roku 2013 byl památník otevřen veřejnosti. 

Spolek je nezisková organizace a výdaje na správu památníku hradí z darů a příspěvků těch, kteří s ním sdílí společný zájem. Proto děkujeme každému, kdo je ochoten přispět alespoň menší finanční částkou na údržbu kostelíku a jeho blízkého okolí.

U památníku je zřízeno posezení s ohništěm a lavičkami. Můžete posedět, na horské túře pod širákem přespat. Prostředí kapličky však není veřejné WC ani odpadkový koš! Prosíme, veškeré odpadky si odnášejte s sebou. Nenechávejte nikde po okolí hříbky s papírovými klobouky! Děkujeme! 

Číslo účtu, na který lze přispět, je 241 695 739 / 0300

11. června 2022

Nátěr Památníku