Podmínky pro umístění plakety

 

Podmínky pro umístění pamětních plaket v památníku

  • Památník občanského sdružení Společně obětem hor (dále jen sdružení) je postaven v k.ú. Kouty nad Desnou, část Červenohorské sedlo.
  • V památníku je umožněno umístit se souhlasem sdružení pamětní plaketu pro každého, kdo zahynul vlivem nepříznivých přírodních podmínek, např. mrazem, větrem, v lavinách, pádem ze skály apod.
  • S návrhem na umístění plakety v památníku potvrzuje žadatel souhlas se zveřejněním osobních dat oběti.

Umístění plakety je možné provést:

  • Zadáním u občanského spolku - text plakety malovaný na plechové podložce
  • Dodáním vlastního výrobku (doporučujeme)

Vlastní výrobek

Materiál (dřevo, kámen, kov, umělá hmota) a tvar libovolný, velikost maximálně A4. Text musí obsahovat jméno oběti, termín a místo skonu. Doporučena je i příčina.

V plaketě jsou možné 2-4 otvory o průměru 6 mm pro uchycení, umístěné tak, aby nezasahovaly do textové části.

Vzor textu

Jaroslav Novák 37 let
+ 21.1.2001
ve vánici na Pradědu
Nikdy nezapomeneme.

Za umístění plakety v památníku je sdružením účtována jednorázová úhrada, splatná nejpozději v den instalace plakety, s platností minimálně 15 let.

Sdružení zajišťuje vedení evidence o instalaci plaket, včetně jejich fotodokumentace.

 

11. června 2022

Nátěr Památníku