Poděkování

za poskytnutou podporu při výstavbě a údržbě památníku:

Zvláštní poděkování: 
 • zastupitelstvu Olomouckého kraje za schválený finanční příspěvek
 • Karlu Steinerovi z Jeseníku, s jehož finanční pomocí bylo možné dokončit hrubou stavbu 
 • firmě Růžička z Koutů nad Desnou, která stavěla základy stavby
 • Hynku Šalplachtovi, mistru tesaři
 • Františku Matějíčkovi z Bludova za montáž hromosvodu
 • Ivance Škrancové z Letovic za malovanou vitráž do čtyř oken
 • Horské službě Jeseníky za výpomoc při údržbě okolí Památníku
 
 
Naše díky také zaslouží:
 • Manželé Tannertovi ze Šumperku
 • Věra Stonáčková  z Razové
 • Pavel Unzeitig  ze Zábřehu
 • Jan Vaněk ze Zábřehu
 • Alis Kejik z Karolína
 • Pivovar Černá Hora
 • Pivovar Holba Hanušovice
 • Ivona Pellarová z Otrokovic
 • rodina Vatrtova 
 • Vladislav Singule
 • Hynek Solplachta z Třebíče
 • Michal Škrabal z Blanska
 • MUDr. Jiří Švéda z Hrušovan
 • Zdenka Dvořáková ze Zábřehu
 • Vlaďka a Pavel Blažkovi
 • František Kolár
 • Marcel Kolárz
 • Jaromír Dvořák
 • mládenci David Michálek, Filip Lemon a Aleš Žalčík z Jeseníku
 • rodina Zavřelova a Honzírkova
 • rodina Šafárova ze Starého Jičína
 • Ladislav Pustejovský
 • Miluše Kalábová
 • Pavla Kroutilíková
 • Lydie Švédiková 
 • Členové hnutí Brontosaurus z Jeseníku - Tomáš Hradil, Marián Bodnár, Aleš Ryšavý, Jindřich Krejza
 • Božena Bouchalová z Brna
 • Václav Voznica z Dobratic u Frýdku-Místku
 • Jaroslav Kachtík
 • Ing. Rostislav Vodička
 • Zdenka Pospíchalová
 • Ing. Jaroslav Horák z Úval,
 • paní Jarmila z Lipové,
 • manželé Leharovi z Opavy
 • pan Hladoník a paní Musilová z České Lípy
 • Ivo Křížek
 • Dana Ponížilová
 • Zdenka Křížková
 • Božena Hlochová
 • Drahomíra Vavřinová
 • Jana Raisová z Prahy
 • František Látal
 • Viliam Ondrejek
 • MUDr. Jiří Korbička
 • Daniel Kastner ze Šternberka
 • pan Tichý z Brna
 • paní Balcarová z Turnova
 • Ing. František Švecar z Frýdku-Místku
 • Barbora Komárková z Karviné,
 • Regina Birtusová z Razové
 • Anna Lazebníčková ze Zábřehu,
 • Jiří Holas z Oudoleně,
 • Jan Spurný z Olomouce,
 • František Švecar ze Šumperku
 • paní Vokřapová z Uničova
 • Jan Skopal
 • manželé Němcovi
 • spousta dalších, většinou již anonymních dárců drobných finančních příspěvků 

a také ti, kteří svýma rukama, hlavou či pohoštěním a úsměvem pomáhali a stále pomáhají při správě památníku!

 

 

11. června 2022

Nátěr Památníku