Co když se ztratím ?

Naplánovali jste si pěší turistický výlet do zalesněné oblasti, která vám byla zcela neznámá, ale v turistickém průvodci však byla poznámka, že trasa je dobře značena a je schůdná i pro rodiny s dětmi.  Řekli jste si: „Tak to je zrovna výlet pro mne!“  Cestou vás však zlákala vůně lesních jahod či borůvek a najednou byl vyšlapaný chodník s turistickými značkami v nedohlednu. Podívali jste se na všechny světové strany a všude kolem vás se tyčily k nebi jen vzrostlí velikáni.  Zjistili jste, že jste se v lese ztratili. Nepropadejte panice!

Nabitý telefon

Zachovejte chladnou hlavu. Dříve nebo později je možné najít nějakou cestu.  Bude potřeba dostat se ven z lesa, co nejblíže k civilizaci. V první řadě vás může zachránit, v místě s dostatečným signálem, nabitý telefon, který by jste neměli zapomenou doma, spolu s něčím k zakousnutí a pití. Pokud jste tedy vyšli do přírody náležitě vybaveni, zkuste si zavolat pomoc. Nemáte v lese signál? Zkuste hledat nějaký vyvýšený bod, odkud se budete moci nejen dovolat telefonem, ale i zorientovat. Je možné, že nebudete daleko od původní značené trasy.

Telefon nevypínejte!

Je víc než pravděpodobné, že pokud se nevrátíte do smluvené doby, bude vás hledat rodinný příslušník či přátelé.  Horská služba nebo letečtí záchranáři budou hledat radiový signál na číslo vašeho mobilního telefonu v terénu (nacházejí tímto způsobem např. člověka pod lavinou).  Proto je potřeba, aby byl telefon nabitý co nejvíce a tím signál co nejsilnější. Pokud plánujete delší výšlap, je vhodné si přibalit i nabitou powerbanku. Když váš mobilní telefon záchranáři lokalizují, máte k návratu blízko.

Co dělat bez potřebného vybavení?

Nesnažte se ve zmatku rychle pobíhat a skákat, abyste si neučinili zranění. Zlomená noha či výron v kotníku je nepříjemná věc i v prostředí civilizace, natož v neznámém prostředí a o samotě. Bez mobilního telefonu a se zraněním by se vám návrat k civilizaci mohl hodně prodloužit.

Hledejte vodní zdroje

Pokud se nemůžete z lesa dostat ven, potřebujete hledat zdroj vody a zajistit si teplo. Člověk vydrží bez jídla mnoho dní (v určitém období můžete sbírat lesní plody), bez vody nepřežijete ani týden. Proto je nutné se zaměřit na hledání vodního zdroje.  Lesní zvěř také chodí k vodě pít – budou tam vyšlapány chodníčky. Snažte se jít po proudu vodních toků. Lesní pramen se vlévá do potůčku a potůček do řeky. Kolem větších vodních zdrojů je také civilizace a tam už pomoc najdete snadno. 

Udržte si teplo a sucho

Když se bude blížit noc, musíte se zahřát. Využijte cokoliv, co najdete a zabalte se do toho – suchou trávu, listí, větve nebo igelitové pytle, které občas odhodí lidé v přírodě. Tady by se v batohu hodily zapalovač nebo sirky a také složená pláštěnka. Chrání proti dešti, zabraňuje odvádění tepla z těla a slouží jako obrana proti bodavému hmyzu.  

Pokud budete chtít rozdělat oheň, pamatujte, že v lese je rozdělávání ohně mimo striktně vyhrazená a označená místa  celoročně zakázáno. Tato místa v CHKO určuje orgán ochrany přírody. Místo pro rozdělávání ohně musí být od kraje lesa vzdálené minimálně 50 metrů. Ohniště musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů, ohraničeno kameny a pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Pozor je nutné dát i na kořeny stromů a keřů, suchou trávu či hrabanku. Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit jej můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé uhlíky, které může poryv větru znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.

Snažte se dobře vyspat a nabrat sil do druhého dne.

Myslete pozitivně a uvidíte, že se zase brzy shledáte s rodinou či přáteli. Štěstí přeje připraveným.

 

11. června 2022

Nátěr Památníku